Εγγραφές


Προπτυχιακοί φοιτητές/τριες: 10 €
Μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες: 30 €
Υποψήφιοι διδάκτορες: 30 €
Γενική εγγραφή: 30 €
Εισηγητές/τριες: 30 € (έκαστη εισήγηση)

Το κόστος εγγραφής περιλαμβάνει:
•    Παρακολούθηση του επιστημονικού προγράμματος του συνεδρίου
•    Φάκελο συνέδρου- υλικό συνεδρίου (πρόγραμμα, τόμος περιλήψεων, τα πρακτικά του συνεδρίου σε CD-ROM)
•    Συμμετοχή στα διαλείμματα (καφές, ελαφρύ γεύμα)
•    Βεβαίωση παρακολούθησης

*Το ποσό της συμμετοχής καταβάλλεται ολόκληρο και από όλους τους συμμετέχοντες σε κάθε ανακοίνωση.

Βεβαίωση συμμετοχής θα δοθεί μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη στο συνέδριο.

Μπορείτε να εγγραφείτε κατά τις ημέρες του συνεδρίου στη γραμματεία. Ωστόσο, προκειμένου να αποφευχθεί μεγάλη συγκέντρωση κατά την έναρξη του συνεδρίου, σας προτείνουμε να εγγραφείτε καταθέτοντας το ποσό στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

International Bank Account Number (IBAN):

GR98 0172 2020 0052 0200 2079 933

Code Bic (SWIFT address)

PIRBGRAΑ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Α.Π.Θ.

ΚΕ.Δ.Ε.Α. –  3ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ

54636 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Στην κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό, χρειάζεται να φαίνεται στο απόκομμα τραπεζικής συναλλαγής

1. Η ένδειξη: ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥ ΑΠΘ (ΕΡΓΟ 93745)

2. Το ονοματεπώνυμό σας

Είναι απαραίτητο:

Να αποστείλετε το απόκομμα της τραπεζικής συναλλαγής στο keasvep@yahoo.com