Χώρος Διεξαγωγής


Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α) (κόκκινο κτήριο)

3ης Σεπτεμβρίου – Πανεπιστημιούπολη
546 36 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Εξυπηρετούν οι γραμμές του ΟΑΣΘ:
– 2, 8 και 14. Στάση Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
– 78 (από αεροδρόμιο). Στάση Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
– 17 και 37. Στάση Φοιτητική Λέσχη.

Χάρτης