Σημαντικές Ημερομηνίες


– Πρώτη πρόσκληση: 07.09.2016
– Δεύτερη πρόσκληση: 17.10.2016
– Αποστολή περίληψης έως τις 15.12.2016
– Απάντηση για την αποδοχή έως τις 31.01.2017
– Ανάρτηση προγράμματος 01.03.2017
– Διεξαγωγή συνεδρίου 17-19.03.2017