Ερευνητικές Ομάδες


 

ΈΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Κ.ΛΠ.) ΤΟΥ ΚΕΑΣΒΕΠ:

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ, ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΕΣ

ΚΑΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το ΚΕΑΣΒΕΠ κατά την τελευταία διετία 73 ερευνητές και ερευνήτριες, μέλη ΔΕΠ, μεταδιδάκτορες, υποψήφιοι διδάκτορες έχουν αναπτύξει ερευνητική δραστηριότητα σε ποικίλους τομείς της έρευνας των προγραμμάτων σπουδών και των σχολικών βιβλίων, ως εξής:

  • Ερευνητικό πρόγραμμα με θέμα την «έρευνα και αξιολόγηση των σχολικών βιβλίων και συνεπικουρικά των Α.Π.Σ. και του επίσημου λογισμικού του μαθήματος της Ιστορίας στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση» (συντονιστής: Κυριάκος Μπονίδης,  ατομικές και ομαδικές έρευνες, έναρξη: 2015- λήξη: 2017)

Τα ερευνητικά θέματα, οι ερευνητές και οι ερευνήτριες κατά θέμα έχουν ως ακολούθως:

Έρευνα της διαδικασίας συγγραφής, παραγωγής και εισαγωγής των βιβλίων Ιστορίας στη διδακτική πράξη (η πολιτική διάστασή τους)

Πολιτικοϊδεολογικές συνθήκες και διαδικασίες παραγωγής των εν χρήσει σχολικών βιβλίων Ιστορίας του Γυμνασίου: Ο «λόγος» των συγγραφέων

Βασίλης Φούκας επίκουρος καθηγητής Α.Π.Θ (συντονιστής), vfoukas@edlit.auth.gr
Ιουλία Δημοπούλου,  κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος Παιδαγωγικής, υποψήφια διδάκτορας, iouliadimopoulou@yahoo.gr
Γιώργος Κανέλλας, υποψήφιος διδάκτωρ Α.Π.Θ., georgekanellas@gmail.com
Άννα Μαρτζιβάνου,  υποψήφια διδάκτορας Α.Π.Θ., anna-martzi@hotmail.com
Στέφανος Σαφούρης,  κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος Παιδαγωγικής, stef_rmss@hotmail.com
Ελπίδα Τοκμακίδου, εκπαιδευτικός, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος Τ.Ε.Π.Α.Ε., elpisline@gmail.com
 
Η έρευνα του Α.Π.Σ., των βιβλίων και του επίσημου λογισμικού του μαθήματος της Ιστορίας ως κείμενα:

  • Τα σχολικά βιβλία Ιστορίας ως informatoria

Η Επιστήμη και η Τεχνολογία στα εν χρήσει διδακτικά πακέτα Ιστορίας του Δημοτικού και του Γυμνασίου

Κατερίνα Κοτοπούλου, υποψήφια διδάκτορας Α.Π.Θ., aikotopoulou@yahoo.gr
 
Τα σχολικά βιβλία Ιστορίας ως pädagogica και didactica (η παιδαγωγική- διδακτική-μεθοδολογική διάστασή τους)

Η Τέχνη «ζωντανεύει» την Ιστορία μέσα από τις εικόνες του σχολικού εγχειριδίου της Στ’ τάξης του Δημοτικού

Στυλιανή Μπίκα, υποψήφια διδάκτορας Α.Π.Θ., stelbika@gmail.com
 
Τα σχολικά βιβλία Ιστορίας υπό το πρίσμα της Παιδαγωγικής της Ειρήνης (η παιδαγωγική-πολιτική ή κοινωνικοψυχολογική -διεθνής διάστασή τους).

Τα εν χρήσει σχολικά βιβλία της Ιστορίας του Δημοτικού και του Γυμνασίου υπό το πρίσμα της Παιδαγωγικής της Ειρήνης

Ανθούλα Παπαδοπούλου, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος Παιδαγωγικής, υποψήφια διδάκτορας Α.Π.Θ. (συντονίστρια), anthi.pap@windowslive.com
Καλλιόπη Δαρβούδη, φιλόλογος εκπαιδευτικός, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος Παιδαγωγικής, kalliopidarvoudi@hotmail.com
Ευγενία Κεσίδου, πτυχιούχος Αγγλικής Φιλολογίας, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος Παιδαγωγικής, eugenia_kesidou@hotmail.com
Πελαγία Κογκούλη, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος Παιδαγωγικής, δρ. Παιδαγωγικής, pelagia_kogouli@yahoo.gr
Κατερίνα Κοτοπούλου, υποψήφια διδάκτορας Α.Π.Θ., aikotopoulou@yahoo.gr
Αντώνης Κωνσταντινίδης, μεταπτυχιακός φοιτητής Α.Π.Θ., donantonio1453@hotmail.com
Ανατολή Μιχαηλίδου, φιλόλογος εκπαιδευτικός, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος Παιδαγωγικής, anatolimich@gmail.com
Ανδρονίκη Στράτσιου, πτυχιούχος Φιλοσοφικής Σχολής, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος Παιδαγωγικής, andronikistratsi@windowslive.com
 
Το πολιτικό-ιδεολογικό ζήτημα του περιεχομένου των σχολικών βιβλίων Ιστορίας ως politicum με «κριτική» έρευνά τους (η παιδαγωγική– πολιτική-κοινωνιολογική διάστασή τους)

Εκπαίδευση-ιδεολογία-εξωτερική πολιτική: η περίπτωση των Βουλγάρων στην ιστορική αφήγηση των ελληνικών σχολικών βιβλίων νεότερης και σύγχρονης Ιστορίας της Στ΄ Δημοτικού κατά την περίοδο 1944-2007

Κυριάκος Μπονίδης,  αναπληρωτής καθηγητής Α.Π.Θ., επιστημονικώς υπεύθυνος του ΚΕΑΣΒΕΠ, bonidis@edlit.auth.gr
Δημήτρης Χαραλάμπους,  καθηγητής Α.Π.Θ., dphchar@eled.auth.gr
Μαρία Κοντοβά, δρ. Παιδαγωγικής, makontovas@yahoo.gr
 
Τα ιδεολογικά πρόσωπα του Αγώνα. Η ιδεολογία στις ιστορικές αφηγήσεις για την Επανάσταση του 1821 στα καινούρια και τα παλαιότερα σχολικά εγχειρίδια της Γ΄  Λυκείου

Βιργινία Αρβανιτίδου, υπεύθυνη πολιτιστικών θεμάτων πρωτοβάθμιας διεύθυνσης Δυτικής Θεσσαλονίκης, δρ. Παιδαγωγικής της Ειρήνης, virginiapolitismos@gmail.com
Αλεξάνδρα Μητσιάλη, φιλόλογος εκπαιδευτικός, υποψήφια διδάκτορας Α.Π.Θ. (συντονίστρια της παρούσας και των τριών παρακάτω ερευνών), alexmitsiali@gmail.com
 
Ζητήματα ιδεολογίας και ταυτότητας στο Πρόγραμμα Σπουδών Ιστορίας του Δημοτικού σχολείου: η περίοδος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου

Θεοδώρα Αγάπογλου,  εκπαιδευτικός, υποψήφια διδάκτορας Α.Π.Θ., doragapoglou@gmail.com
Φωτεινή Πατεινάρη, εκπαιδευτικός, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος Παιδαγωγικής, fotonio89@hotmail.com
Θεοδώρα Τζιαμπάζη, εκπαιδευτικός Π.Ε., κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος Παιδαγωγικής, thea_tziampazi@hotmail.com
 
Η εικόνα των κατοχικών δυνάμεων σε κρίσιμες περιόδους-ορόσημα της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας στα παλαιά και νέα εγχειρίδια Ιστορίας

Ζωή Ζιωντάκη, υποψήφια διδάκτορας Α.Π.Θ., zoi-z@hotmail.com
 
Τα στρατιωτικά κινήματα στη Νεότερη Ελλάδα (1909-1936): αναδεικνύοντας την ιδεολογία στον  λόγο  των παλαιών και εν χρήσει σχολικών βιβλίων Ιστορίας της Γ΄ Λυκείου γενικής παιδείας

Μαρία Περπιράκη, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος Παιδαγωγικής, marperpi@hotmail.com
Ελένη Χειμαριού, φιλόλογος εκπαιδευτικός, δρ. Παιδαγωγικής, susulikos@gmail.com
 
Η κατασκευή της υποκειμενικότητας των μαθητών και μαθητριών στο λόγο των σχολικών βιβλίων (η κοινωνικοψυλογική και εκπαιδευτικο-κοινωνιολογική διάστασή τους)

(συντονίστρια: Ευθαλία Κωνσταντινίδου)
 
’Έθνος και φύλο στην αφήγηση της  «Μεγάλης Επανάστασης» στο σχολικό βιβλίο ιστορίας της Στ΄ Δημοτικού

Άννα Γαζέτη, εκπαιδευτικός, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος Παιδαγωγικής, annagaz87@gmail.com
Παναγιώτα Τσιρώνη, εκπαιδευτικός, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος Παιδαγωγικής, μεταπτυχιακή φοιτήτρια, giwtatsiro@hotmail.com
 
Οι παγκόσμιοι πόλεμοι των εθνών και των ανδρών στο σχολικό βιβλίο Ιστορίας της Γ΄  τάξης Λυκείου

Χρυσούλα Καραμπατζάκη, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος Παιδαγωγικής, υποψήφια διδάκτορας Α.Π.Θ., kristikarampatzaki@gmail.com
Νικόλαος Μπόρσης, πτυχιούχος Φιλοσοφικής Σχολής, nborsis@gmail.com
 
Ρητή εθνικότητα και άρρητη αρρενωπότητα στην αφήγηση του 2ου Παγκόσμιου Πολέμου στο σχολικό βιβλίο ιστορίας της ΣΤ’ τάξης Δημοτικού

Ευθαλία Κωνσταντινίδου, επίκουρη καθηγήτρια Π.Δ.Μ., thaliakn@otenet.gr
 Όλγα Παντούλη, ΕΔΙΠ Α.Π.Θ., pantouli@edlit.auth.gr
 
Φύλο, φυλή και έθνος: έμφυλες και άφυλες δια-Λογικές αναπαραστάσεις στην αφήγηση της δωρικής εγκατάστασης στον ελλαδικό χώρο στα βιβλία Ιστορίας του Γυμνασίου

Κωνσταντίνα Παπακώστα,  εκπαιδευτικός, M.Sc. Προϊστορικής Αρχαιολογίας, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος Παιδαγωγικής, δρ. Εκπαιδευτικής Πολιτικής, konstantinapapakosta@hotmail.com
 
Η κατασκευή της έμφυλης ταυτότητας στις προτεινόμενες ταινίες του εν χρήσει σχολικού βιβλίου Ιστορίας της Γ’ Γυμνασίου

Ηρώ Μαστορίδου, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος Παιδαγωγικής, irolefkas@live.com
Κωνσταντίνος Καρδάτος, προπτυχιακός φοιτητής Φιλοσοφικής Σχολής, kostas.95@windowslive.com
Μαρία Κιουτουκτσή, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος Παιδαγωγικής, mariaq2k@hotmail.com
Πετρούλα Γελαδάρη, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος Παιδαγωγικής, petragld@hotmail.com
 
Αξιολογική έρευνα της άποψης των ομάδων αποδοχής για τα σχολικά βιβλία Ιστορίας: οι εμπειρίες και οι απόψεις εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών γι’ αυτά (η διάσταση της χρήσης στην πράξη και η αξιολογική διάστασή τους)

Απόψεις μαθητών και μαθητριών δημοτικού για το μάθημα και τα σχολικά βιβλία της Ιστορίας

Σοφία Γιατζιδίδου, υποψήφια διδάκτορας Α.Π.Θ. (συντονίστρια), sgiazitz@hotmail.com
Μαρία Αποστολίδου , κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος Παιδαγωγικής
 
Αξιολόγηση του σχολικού εγχειριδίου Ιστορίας της ΣΤ’ Δημοτικού βάσει κριτηρίων

Δημήτρης Μαυροσκούφης, καθηγητής, κοσμήτορας Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ. (συντονιστής), dmavrosk@edlit.auth.gr
Ελένη Καραμανώλη, υποψήφια διδάκτορας Α.Π.Θ., elenikaramanoli@yahoo.gr
 
Αξιολόγηση των εν χρήσει σχολικών βιβλίων Ιστορίας Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου: Διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αικατερίνη Τσέκου,  δρ. Παιδαγωγικής, διευθύντρια 6ου Γυμνασίου Ν. Ιωνίας (συντονίστρια), aikatsekou@yahoo.gr
Νικόλαος Μουράτογλου, υποψήφιος διδάκτωρ Α.Π.Θ., nikosmouratog@gmail.com
Ιωάννης Οικονομίδης, εκπαιδευτικός, υποψήφιος διδάκτωρ, joik2007@gmail.com
Ιωάννα Μαργέλη, φιλόλογος εκπαιδευτικός, imargeli2@gmail.com
Αναστασία Παπαδοπούλου, υποψήφια διδάκτορας, επιστημονική συνεργάτιδα Ε.Κ.Π.Α., anastpapad@yahoo.gr
Οδηγήτρια Πετράκη, φιλόλογος εκπαιδευτικός, opetraki@gmail.com
Αθανάσιος Βέρδης, επίκουρος καθηγητής Ε.Κ.Π.Α., oxoniana@gmail.com
 
Εμπειρίες και απόψεις εκπαιδευτικών για τα σχολικά βιβλία Ιστορίας Γυμνασίου

Μανόλης Μυλωνάς, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος Παιδαγωγικής, υπάλληλος Π.Δ.Μ. (συντονιστής), emmmyl@yahoo.de
Γεωργία Λώλου, φιλόλογος εκπαιδευτικός, geololou@yahoo.gr
Κατερίνα Λουπείδου, μεταπτυχιακή φοιτήτρια, erhka@hotmail.com
Αναστασία Παπαδοπούλου,  δρ. Αξιολόγησης, επιστημονικός συνεργάτης Ε.Κ.Π.Α.
Εύα Σαμπάναη, μεταπτυχιακή φοιτήτρια Α.Π.Θ., evash91@gmail.com
Αθηνά Χαλκιαδάκη, δρ. Αξιολόγησης, διευθύντρια δημοτικού σχολείου
 
Απόψεις εκπαιδευτικών, μαθητών και μαθητριών για το σχολικό βιβλίο Ιστορίας της Γ’ Γυμνασίου

Αχιλλέας Παπαδημητρίου,  υποψήφιος διδάκτωρ Α.Π.Θ. axilleas_pap@yahoo.gr
 
Απόψεις μαθητών για το εγχειρίδιο της Ιστορίας: Πολυμεταβλητές Αναλύσεις εμπειρικών δεδομένων

Δημήτρης Σταμοβλάσης, επίκουρος καθηγητής Α.Π.Θ. (συντονιστής), stadi@auth.gr
Γιούλη Βαϊοπούλου, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος, jvaiopoulou@gmail.com
Ευγενία Τσιουπλή, φιλόλογος εκπαιδευτικός, evtsioupli@gmail.com
 
Η αξιολογική έρευνα της άποψης των μαθητών και μαθητριών του Λυκείου για το σχολικό βιβλίο της Ιστορίας

Μαρία Κοντοβά, δρ. Παιδαγωγικής Α.Π.Θ. (συντονίστρια), makontovas@yahoo.gr
Φλωρεντία Αντωνίου, δρ. Παιδαγωγικής Α.Π.Θ., flo.antoniou@gmail.com
Γιώργος Τζήμκας, εκπαιδευτικός, gtzimkas@hotmail.com
 
Οι μαθητές αποτιμούν το βιβλίο Ιστορίας μέσω των συναισθημάτων και των πιστεύω για εαυτό και έργο;

Γεωργία Στεφάνου , αναπληρώτρια καθηγήτρια Π.Δ.Μ., gstephanou@uowm.gr
 
Έρευνα του «κύκλου ζωής» επίμαχων βιβλίων Ιστορίας. δύο μελέτες περίπτωσης:

  1. Το βιβλίο Ιστορίας της Γ’ Λυκείου «Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου» των Γ. Κόκκινου, ως επικεφαλής,και άλλων δώδεκα ιστορικών, το οποίο απέσυρε το 2002 ο υπουργός παιδείας Π. Ευθυμίου πριν καν φτάσει στα σχολεία.
  2. το βιβλίο των Μ. Ρεπούση, Χ. Ανδρεάδου, Α. Πουταχίδη, Α. Τσιβά (2006). Ιστορία της Στ’ Δημοτικού. Στα νεότερα και στα σύγχρονα χρόνια. Αθήνα: ΟΕΔΒ, το οποίο απέσυρε ο υπουργός Παιδείας Ε. Στυλιανίδης το 2007.

 
Αναπλαισίωση του σχολικού βιβλίου Ιστορίας της Στ’ Δημοτικού (2006-2007) στο διδακτικό γίγνεσθαι

Ευαγγελία Τύμπα, εκπαιδευτικός, σχολική σύμβουλος 20ης Περ. Δημ. Εκπ. Θεσσαλονίκης, υποψήφια διδάκτορας Α.Π.Θ. (συντονίστρια της παρούσας και των τριών παρακάτω ερευνών), ewatiba@sch.gr
Μενέλαος Τζιφόπουλος, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος Παιδαγωγικής, δρ. Παιδαγωγικής, mtzifopo@edlit.auth.gr
 
Συνιστώσες του ιστορικού λόγου ενός «επίμαχου» εγχειριδίου Ιστορίας: Η περίπτωσης του εγχειριδίου της Στ΄ Δημοτικού της περιόδου 2006-2007

Κυριακή Φαρδή, νηπιαγωγός, δρ. Ιστορίας και διδακτικής της Ιστορίας, kyrfardi@gmail.com
 
Κριτική ανάλυση του ιστορικού λόγου ενός «αποσυρθέντος» σχολικού εγχειριδίου Ιστορίας (Γ’  Λυκείου, 1999-2000)

Ουρανία Κοντούλα,   φιλόλογος εκπαιδευτικός, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος Παιδαγωγικής, ourakon@yahoo.gr
 
Το λάλον εξώφυλλο: οπτική ανάλυση του εξώφυλλου του σχολικού εγχειριδίου «Ιστορία του Νεότερου και Σύγχρονου κόσμου – γ΄ Ενιαίου Λυκείου Γενικής Παιδείας. Αθήνα Ο.Ε.Δ.Β. (2002)»

Αικατερίνη Προκοπίου, φιλόλογος εκπαιδευτικός, katproko@hotmail.com
 
Αναθεωρώντας την «αναθεώρηση» της σχολικής ιστορίας: επιστημολογικές, ιστοριογραφικές και διδακτικές παλινδρομήσεις στο νέο σχολικό εγχειρίδιο ιστορίας της Στ΄ Δημοτικού 17:30-17:45

Ανδρέας Ανδρέου, καθηγητής Π.Δ.Μ., aandreou@uowm.gr
Κώστας Κασβίκης, επίκουρος καθηγητής Π.Δ.Μ., kkasvikis@uowm.gr
 
Αξιολόγηση, βάσει κριτηρίων, του «επίσημου» εκπαιδευτικού λογισμικού που παρήχθη για την υποστήριξη της διδασκαλίας του μαθήματος της Ιστορίας στις τάξεις του Γυμνασίου.

Πρόκειται για το πολυμεσικό λογισμικό με τίτλο «Ιστορία α’ – β’ – γ’ γυμνασίου», το οποίο παρήχθη το 2006 και, σύμφωνα με την ομάδα σχεδιασμού του, «πραγματεύεται διδακτικό υλικό που καλύπτει το σύνολο της ύλης του μαθήματος στο Γυμνάσιο». Το λογισμικό έχει τη μορφή δικτυακής εφαρμογής (web-platform) και, έχοντας πιστοποιηθεί για την επιστημονική και παιδαγωγική του καταλληλότητα από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, διατίθεται ελεύθερα στο διαδίκτυο από τη Δικτυακή Εκπαιδευτική Πύλη του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Αξιολογική, βάσει κριτηρίων, έρευνα του περιεχομένου εκπαιδευτικού λογισμικού για την υποστήριξη της διδασκαλίας του μαθήματος της Ιστορίας στο Γυμνάσιο

Όθωνας Μπουραντάς, δρ. Παιδαγωγικής, bourantas@yahoo.com
 
Ο κινηματογράφος στο βιβλίο Ιστορίας της Γ΄Γυμνασίου

«Για μια άλλη ματιά στο παρελθόν… δείτε»:  Οι προτεινόμενες κινηματογραφικές ταινίες στο βιβλίο Ιστορίας της Γ΄ Γυμνασίου

Σωτήρης Παλάσκας, φιλόλογος εκπαιδευτικός, σκηνοθέτης, δρ. Παιδαγωγικής, sotir.palas@gmail.com
 

  • Ιστορική έρευνα σχολικών βιβλίων

    (συντονιστές: Κυριάκος Μπονίδης, Βασίλης Φούκας, ατομικές και ομαδικές έρευνες, έναρξη: 2015-)

Το «Αλφαβητάρι με τον ήλιο». Οι άγνωστες πτυχές του

Ευαγγελία Τύμπα, εκπαιδευτικός, σχολική σύμβουλος 20ης Περ. Δημ. Εκπ. Θεσσαλονίκης, υποψήφια διδάκτορας Α.Π.Θ., ewatiba@sch.gr
 
Αξίες και πρότυπα στα Αναγνωστικά της περιόδου του Ιωάννη Μεταξά (1939-1941)

Στέφανος Σαφούρης, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος Παιδαγωγικής, stef_rmss@hotmail.com
 

  • Έρευνα Προγραμμάτων Σπουδών και διδακτικών πακέτων

(συντονιστής: Κυριάκος Μπονίδης, ατομικές έρευνες, έναρξη: 2015-)

Η ενοποίηση της γνώσης στο ΔΕΠΠΣ, ΑΠΣ και στα διδακτικά πακέτα των «φιλολογικών» μαθημάτων του Γυμνασίου

Φλωρεντία Αντωνίου, δρ. Παιδαγωγικής, flo.antonio@gmail.com
 
Τα προγράμματα σπουδών και τα σχολικά βιβλία των Θρησκευτικών

Αικατερίνη Τσέκου,  δρ. Παιδαγωγικής, διευθύντρια 6ου Γυμνασίου Ν. Ιωνίας (συντονίστρια), aikatsekou@yahoo.gr
 
Τα Προγράμματα Σπουδών της Νεοελληνικής Γλώσσας του Γυμνασίου

Ανθούλα Παπαδοπούλου, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος Παιδαγωγικής, υποψήφια διδάκτορας Α.Π.Θ., anthi.pap@windowslive.com
 

  • Προγράμματα Σπουδών και εκπαιδευτικό υλικό Εκπαίδευσης Ενηλίκων (συντονιστής: Γιώργος Ζαρίφης, έναρξη: 2015- λήξη: 2017)

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα και το εκπαιδευτικό υλικό  για τα Κέντρα Δια βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ)

Γιώργος Ζαρίφης, επίκουρος καθηγητής Α.Π.Θ., gzarifis@edlit.auth.gr
Ιωάννης Παπαγεωργίου, υποψήφιος διδάκτορας Α.Π.Θ., yannispapag@hotmail.com
Αχιλλέας Παπαδημητρίου, υποψήφιος διδάκτωρ Α.Π.Θ., axilleas_pap@yahoo.gr