Επικοινωνία


Επικοινωνία με τη Γραμματεία του Συνεδρίου:

Ηλεκτρονική διεύθυνση: keasvep@yahoo.com

Τηλέφωνο: 2310 997328 (Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη, 11:00-13:00)